Yük Testi

Uygulamanızın normal veya en yoğun yük durumuna göre test edilmesidir.
 
Yük testi uygulamalarınızın istenilen performans bileşenleriniz ile örtüşüp örtüşmediğini doğrular. Bu performans bileşenleri ise genellikle bir servis seviyesi anlaşmasındaki hususları da belirler. (ITIL,CMMI).
 
Yük testi ayrıca uygulamalarınızın yanıt sürelerini, verimlilik oranlarını, kaynak kullanım seviyelerini ve uygulamalarınızın eşik seviyelerini tanımlar.
 
Eşik seviye değerleri ise en yoğun yük durumunun biraz altındaki değerlere göre oluşturulur.