Performans Süreç Oluşturma

 
Performansa yönelik bir yapı oluşturmak için, yazılım geliştirme yaşam döngünüzle bütünleşik bir performans kültürüne ve izleyeceğiniz bir sürece ihtiyacınız vardır. Tasarlanmış bir performans sürecine sahip olduğunuz zaman, tam olarak nerede başlayacağınızı, nasıl ilerleyeceğinizi ve ne zaman bitireceğinizi bilebilirsiniz.                       
 
Performans modellemenin ise performans sürecinde önemli bir yeri vardır. Çünkü, performans modelleme performans süreçlerini uygulamada sizi disipline etmede yardımcı olur.
 
Her şirketin kendine özgü bir performans süreci olabilir fakat genel hatlarıyla değerlendirmek gerekirse
 
  1. Performans risklerinizi belirleyin.
  2. Kritik kullanım durumlarınızı tanımlayın.
  3. Çok önemli ve gerekli performans senaryolarınızı belirleyin.
  4. Performans gereksinimlerinizi belirleyin.
  5. Performans modelinizi oluşturun.
  6. Yazılım kaynak gereksinimlerinize karar verin.
  7. Donanım kaynak gereksinimlerinize karar verin.
  8. Performans modellerini değerlendirin.
  9. Doğrulayın ve geçerleyin.

 

Genel APM stratejileri birden fazla ITIL süreçleriyle bağlantılıdır. Uygulama Performans Yönetimi ve Sürekli Hizmet Geliştirme modellerine baktığımızda bu kavramların aynı madalyonun iki yüzü olduğunu görürüz.

Bu şekilde birlikte oluşturulan hizmet tasarımları ve hizmet sunuşları BT’nin operasyonel hizmet anlayışında mükemmellik ile birlikte kalite çıtasının da yükseltilmesine yardımcı olur.