İzmir Üniversitesindeydik

Perform, İzmir Üniversitesinde  “Yazılım Mühendisliğinde Kalite Süreçleri,Test ve Performans Temelli Sistemler”  konulu Matematik ve Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencilerinin katıldığı iki  derse konuk olarak katılarak  tecrübelerini paylaştı.

Derslik ve Anfide gerçekleşen iki farklı gündeki oturumlarda Yazılım mühendisliğinde, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler ile başlayan, analiz, tasarım, kodlama, test, devreye alım ve bakım safhalarında gerçekleştirilen tüm işlemlerin bir yazılım performans modeli ve performans süreci ile nasıl ilişkilendirileceğinin, yazılım ile ilgili tüm bileşenleri;  sunucuları, ağ yapılarını, proje ekibini, yazılım geliştirme süreçlerindeki tüm adımları ve araçları göz önüne alarak , sistem bütününün performans temelli bir mimari de oluşturulması anlatıldı.