Biztalk Performans ve Mimari Tasarım

 
Microsoft Biztalk Server üzerinde çalışan uygulamaların, izlenebilirlik, erişilebilirlik, kolay bakım yapılabilirlik için gerekli stratejilerini belirleyerek, mimarinin, Biztalk performans süreçlerinin ve modellemenin oluşturulması için ilgili danışmanlık  hizmetleri sunarız. 
 
  •  Mevcut donanım ve yazılım alt yapı analizinin,
  • Yük Dengeleme (Load Balancing) mimari tasarımının,
  • Veri Tabanı ve Görev (Job) yönetiminin,
  • İzleme (Tracking) ve Hata Ayıklama (Debugging) yönetiminin,
  • Ön-Bellekleme (Caching) mimari tasarımının,
  • Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) sürecinin,
  • BizTalk devreye alım (Deployment) sürecinin 

            gerçekleştirilmesi.